2-dages kursus i Non-violent Resistance og Ny Autoritet

Non-violent Resistance og Ny Autoritet

Trænger du til at få NVR mere i hænderne og springe ud i at bruge NVR i arbejdet med forældre?

Foliko byder på 2 dage med fokus på den praktiske del af NVR,
d. 17.-18. juni 2024, kl. 9-16.
Sted: FOLIKO, St. Kongensgade 59a, stuen.

På to intense dage dykker vi ned i hvordan man helt konkret kan lave NVR-arbejde med forældre,  i skolen,  og i kollegagruppen, så vi kan hjælpe de primære voksne omkring børn og unge med at stå både fast, kærligt – og fælles omkring at holde til og ændre forløb med mistrivsel, der har sat sig fast. På de to dage, når vi hele NVR-mindsettet igennem med praktisk fokus på alle NVR-faner, når vi sætter fokus på:

 • Selvkontrol og de-eskalering – at arbejde med at få øje på de samspilsmønstre, der finder sted og de triggere vi rammes af i situationen og finde vejen tilbage til en balance mellem at holde hovedet koldt og hjertet varmt.
 • Relation og reparation – at arbejde kontinuerligt på at invitere til kontakt med barnet, uanset om det modtages eller afvises. Desuden at få øje på om noget i relationen skal repareres og hvordan man kan arbejde med det, så tilknytningen understøttes fra den voksnes side.
 • Støtte fra netværk og selvomsorg – at arbejde med at bryde isolering/tabu omkring problemer og (gen)-optage kontakt til vigtige personer i netværket, men på nye måder. Desuden peger arbejdet i denne fane på, hvordan forældre kan drage den nødvendige egenomsorg, og have blik for egne behov, der støtter op om selvkontrol.
 • Modstand – at arbejde med prioritering og koordinering af punkter som ikke længere er acceptable og forberede den indsats, som gør at de voksne i den kommende periode kan reagere anderledes. Forberedelse dækker her både over den praktiske og mentale del.

Vi vil præsentere alle elementer ud fra konkrete forløb og erfaringer og vi vil lave rammer, hvor deltagerne kan medtage eksempler på forløb, som de arbejder med, når det gælder om at finde NVR-inspirerede måder at komme videre på.

Prisen for deltagelse er: 3600,00 ex moms

Vi byder på kaffe/the fra kl. 8:30 og frokost kl. 12.

Tilmeldelse sker til: rikke@foliko.dk. Her kan eventuelle yderligere spørgsmål også stilles.

 

Bedste forårshilsner

Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam

Forældregruppe hos FOLIKO – Tilmed dig her

Folikos forældregruppe

Det er udgangspunktet for vores gruppe, at forældre vil opleve kortere eller længere perioder, hvor et eller flere børn er i krise eller mistrives . Det er der nærmest garanti for. 

Med børnenes kriser, mistrivsel og konflikter følger ofte forældres usikkerhed, afmagt og bekymring. Usikkerheden melder sig med spørgsmålet: “gør jeg det godt nok?”, afmagten med den simple, men måske urealistiske forestilling, at nogen må kunne gøre noget, så situationen bliver god igen og bekymringen med den konstant opmærksomhedskrævende uro, der både stjæler nattesøvn og forhindrer muligheden for fordybelse i andre sammenhænge. Samhørigheden, omsorgsfuldheden og kærligheden kan være sat under pres, når en eller flere familiemedlemmer på denne vis er ved siden af sig selv.

Udgangspunktet for denne gruppe er, at forældre kan yde omsorg og tilbyde rammer for deres børn. De kan ofte IKKE få kriserne eller konflikterne til at forsvinde, men de kan holde til krisen uden at samhørigheden med barnet forsvinder.

Hensigten med gruppen er både at få støtte og ideer til at stå i krisen og i konflikterne. Det er vigtigt ikke at stå for alene som forælder. I gruppen vil I derfor opleve støtte i det faglige fundament, vi præsenterer, og fra andre forældre i lignende situationer.

Hvis du eller I som forælder genkender nedenstående spørgsmål som vigtige, mener vi, at FOLIKOs forældregruppe er relevant. Gruppen er åben for både enlige og samlevende forældre. Bor I sammen, er det bedst, at I begge kommer.

 • Har dit barns mistrivsel gjort dig usikker på, hvad du som forælder skal gøre, og hvordan du skal gøre det?
 • Er du blevet i tvivl om, hvor meget du kan kræve af dit barn? Og hvilke hensyn du skal tage?
 • Har du tilbagevendende erfaringer med magtesløshed og eskalerende konflikter mellem dig og dit barn?
 • Har 
 • Er det overvældende at forholde dig til, hvad du mener, at du bør gøre som forældre? Og er det vanskeligt at få overblik over, hvad der er vigtigst?
 • Er det svært at komme videre fra konflikter og skænderier?
 • Savner du en stærkere relation til dit barn? 

Pris: 2000 kr for hele forløbet (8 gange + opfølgningsmøde).

Tid og sted: 16/9 – 24, 26/9 – 24, 7/10 – 24, 28/10 – 24, 21/11 – 24, 11/12 – 24, 8/1 – 25, 5/2 – 25 & 10/4 – 25
Alle dage kl 16.30 – 19.00 hos FOLIKO, St. Kongensgade 59a, st. 1264 Kbh. K.

Tilmelding: skriv til info@foliko.dk