Supervision

I supervisionen bestræber vi os på at skabe et respektfuldt, tillidsfuldt og inspirerende rum for, at fagpersonen og teamet kan få kigget på de komplekse aspekter i et forløb, på deres egen tilgang og på de faglige teorier og metoder, som bruges.

Vi lægger vægt på, at supervision – for at være effektiv – skal støtte op om fagpersonen i den behandlingshverdag, som er og derfor er endnu et relevant perspektiv for supervisionen også den organisation og de eventuelle eksterne samarbejder, som er konteksten for arbejdet. Supervisionen fungerer bedst, hvis der skabes en sammenhæng til ledelse og de øvrige faglige kontekster, der også understøtter det faglige arbejde.

Ved nærmere spørgsmål, kontakt os gerne.