Undersøgelse

En forældrekompetenceundersøgelse kræver hos FOLIKO altid ‘skræddersyning’. Kontakt os venligst derfor for specifik information.

Undersøgelserne følger socialministeriets retningslinjer på området fra 2011.

I FOLIKO definerer og undersøger vi forældrekompetence ud fra fire områder, der afspejler i hvilken udstrækning forældre kan:

  • aflæse og afstemme sig med barnets almene og særlige behov
  • skabe rammer, der støtter barnets behov for fysisk og psykisk sikkerhed og udvikling
  • samarbejde med andre betydningsfulde voksne omkring barnet
  • se sig selv udefra og eventuelt skabe forandringer i forældreskabet

Samlet indbefatter vores undersøgelser:

  • En afdæknings-, en afprøvnings- og en evalueringsfase
  • Indsamling af viden om kognitive, emotionelle, sociale, kulturelle og psykologiske forhold ud fra tests, interviews, observationer, afprøvninger og terapeutiske interventioner.
  • At konklusionerne på undersøgelsen vil blive efterfulgt af konkrete anbefalinger for videre arbejde
  • En tidsramme på 3 – 6 måneder

I FOLIKO udfører vi også børnepsykologiske undersøgelser. Undersøgelsen bibringer viden om barnets samlede udviklingsmæssige behov, herunder barnets følelsesmæssige, kognitive og sociale forhold eller konkretisere udvalgte felter som tilknytning, samspil og lignende. Dette afhænger af den givne situation. Kontakt os derfor venligst for specifik information.