Undervisning

FOLIKO har lang erfaring med at tilbyde undervisningsforløb, der er skræddersyede til at tage hånd om en organisation eller en faggruppes behov for faglig udvikling – både teoretisk, metodisk og strukturelt. Temadage eller længere forløb formes i tæt samarbejde med gruppen og planlægges med henblik på brugbarhed og inspiration samt med blik for kursisternes fagfelt og arbejdsvilkår.

FOLIKOs undervisning bygges som udgangspunkt på en faglig ramme af udviklingspsykologi og med teoretiske og metodiske inspirationer fra: systemiske, narrative, Non-Violent Resistance (NVR) og mentaliseringsinspirerede tilgange.   

Eksempler på temadage:

  • Diagnosers betydning for arbejdet med børn og unge
  • Unge i mistrivsel: lavpunkter og vendepunkter
  • Forældrekompetenceundersøgelser
  • Anbragte børns mange livsverdener

Eksempler på trænings- og uddannelsesforløb

  • Mentalisering i praksis
  • Familiebehandling
  • Familieplejekonsulentens mange roller
  • Behandling i hverdagen for skoler
  • Non-Violent Resistance i praksis

Kontakt os for dialog om udformning af et program.