Flemming Sell

I det daglige er jeg primært engageret indenfor tre kerneområder. For det første i tilrettelæggelse og udførelse af undersøgelsesforløb, såvel børnepsykologiske som forældrekompetenceundersøgelser. For det andet i behandlingsforløb, oftest med udgangspunkt i problemstillinger omkring børn og unge, og for det tredje i konsulentvirksomhed, hvor det oftest drejer sig om undervisnings- eller supervisionsforløb.

I år 2000 startede jeg egen praksis. Før da arbejdede jeg indenfor det offentlige på forskellige områder med misbrugsbehandling, plejefamilier og anbringelser, socialt udsatte børn og familier både indenfor sociallovgivningen  og PPR-området.

Jeg modtager henvendelser fra kommuner og institutioner samt fra private. Jeg har ikke ydernummer og modtager ikke henvisninger fra den offentlige sygesikring.

mit cvr.nr.: 25348613