Kasper Hanghøj

I mit virke som psykolog orienterer jeg mig primært mod to hovedområder. Det drejer sig for det første om terapeutiske forløb med både børn, unge, par og familier på baggrund af henvendelser fra både private og fagpersoner. Og for det andet om forældrekompetenceundersøgelser og børnepsykologiske undersøgelser. Derudover varetager jeg undervisnings- og supervisionsopgaver.

Udover en kort periode som organisationspsykolog har jeg primært beskæftiget mig med børn, unge og familier i forskellige sammenhænge. Således har jeg arbejdet som familiebehandler i Københavns Kommune, som klinisk psykolog og som skolepsykolog på Ingrids Jespersens skole og gymnasium. Ved siden af ansættelserne har jeg løbende varetaget opgaver i egen praksis, som siden 2015 har været min fuldtidsbeskæftigelse.

Jeg modtager henvendelser fra kommuner, institutioner og private. Jeg er organiseret i Falcks og Prescribas forsikringsnetværk, hvorfor jeg også kan modtage forløb dækket af sundhedsforsikringer. Jeg har ikke ydernummer og modtager derfor ikke henvisninger fra egen læge.