Nina Boelsgaard Christensen

Jeg har erfaring med at arbejde terapeutisk med børn, unge og familier samt med par og med flerfamiliearbejdet, når det gælder mistrivsel af alle typer. Desuden laver jeg forældrekompetence undersøgelse og psykologiske børneundersøgelser.

Jeg har også en del erfaring i samarbejdet med fagfolk: supervision, uddannelse og i større sammenhænge med behandlingsudvikling og organisationelt arbejde. Erfaringen stammer fra ansættelser i det offentlige og fra samarbejder med private institutioner/organisationer samt direkte fra min selvstændige praksis.