Om FOLIKO

FOLIKO består af psykologerne: Rikke Lyngdam, Flemming Sell, Kasper Hanghøj og Nina Boelsgaard.

Vi har særlig erfaring med at afklare, vurdere og bearbejde fastlåste problemstillinger med børn, unge, par og familier. Ligeledes har vi stor erfaring med komplicerende samarbejdsforhold med og omkring børn og unge. Vores arbejde befinder sig ofte i spændingsfeltet mellem psykologi, psykiatri og pædagogik, i sammenhængene mellem terapeutiske indsatser og hverdagen og i samarbejdsfelterne mellem fagfolk og det private netværk.

Uanset om du møder i os behandlingsforløb, supervision, undersøgelsesprocesser eller undervisning tilstræber vi en varm, nærværende, seriøs og legende atmosfære, fordi vi tror på, at udvikling sker gennem tryghed, ny handling og tilpasse udfordringer.

Vi tror på, at vi skal stille op med tydelige formål, en nysgerrighed efter det spirende og levende og en villighed til at flytte os sammen med andre, at vi skal yde vores bidrag til fokus, liv og kompagniskab – tilsammen FOLIKO.

Udgangspunktet for vores daglige arbejde er udviklingspsykologisk, og hertil trækker vi bredt på systemiske og narrative tilgange, er inspireret af mentalisering og benytter begreber og metoder fra Non-Violent Resistance (NVR).